Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB videosportas.lt siūlo Jums galimybę užsisakyti videosportas paslaugas, produktus ar jų prenumeratą, kad galėtumėte naudotis įvairiomis susijusiomis paslaugomis (toliau „Paslaugos“). UAB videosportas.lt supranta, kad Jūsų asmeninė informacija yra svarbi ir įsipareigoja ją saugoti ir gerbti.
Ši privatumo politika paaiškina kaip mes valdome asmens duomenis, gautus iš Jūsų. Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką, kad suprastumėte mūsų požiūrį ir mūsų vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą bei kaip mes galėtume naudoti Jūsų duomenis. Ši politika gali būti keičiama, o visi pakeitimai ir papildymai bus paskelbti šio dokumento apačioje, kartu su informacija apie datą, kuria tokie pakeitimai įsigaliojo, todėl prašome Jūsų kartkartėmis perskaityti šią politiką.
Mes apdorojame Jūsų asmens duomenis tokiu būdu, kad užtikrintume tinkamą asmens duomenų apsaugą, įskaitant apsaugą nuo neautorizuoto ir neteisėto apdorojimo, atsitiktinio praradimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones.
Mes naudosime Jūsų asmeninę informaciją išimtinai tikslais, kuriais ji buvo surinkta ir ne daugiau ir tokiu būdu, kuris yra suderinamas su šiais tikslais. Apdorodami Jūsų duomenis, mes laikomės Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų.
Apdorodami Jūsų asmeninę informaciją, mes galime naudoti duomenų tvarkytojus, bet tokiu atveju mes naudosime tik tuos tvarkytojus, kurie suteikia pakankamą garantiją, kad bus įdiegtos tinkamos organizacinės priemonės ir tokiu būdu, kad apdorojimas atitiktų duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus ir užtikrintų jūsų teisių apsaugą.
Privatumo politika taikoma svetainėms www.videosportas.lt, VideoSportas išmaniosioms programoms (App), kai Jūs naudojatės, naudojotės arba naudositės ateityje mūsų Paslaugomis.
Jūs galite naudotis mūsų paslaugomis sudarę sutartį kaip klientas, būdami abonentu kai sutartį sudarė kitas asmuo, arba tiesiog apsilankę mūsų svetainėse ar programose kaip vartotojas, neturintis su mumis sutarties. Visais šiais atvejais vadovaujamasi Privatumo politika. Jei leisite kitam vartotojui naudotis Paslaugomis pagal sutartį tarp jūsų ir UAB videosportas.lt, taip pat turite užtikrinti, kad naudotojas žinotų šią Privatumo politiką.

Kontaktai

Esame UAB videosportas.lt (toliau „mes“, „mūsų“, „videosportas.lt“), registruoti Lietuvoje, registracijos numeris 305937179, adresas: Chemijos g. 15, 51332 Kaunas, Lietuva. Kontaktinis adresas susirašinėjimui Chemijos g. 15, 51332 Kaunas. 
Klausimus, komentarus ir prašymus, susijusius su Privatumo politika, siųskite el. pašto adresu duomenuapsauga@videosportas.lt

Informacija, kurią mes galime rinkti iš Jūsų

Jums užsiregistravus ar užsakius videosportas.lt Paslaugas, mes surinksime kai kurią arba visą žemiau nurodytą Jūsų asmeninę informaciją. Informacijos rinkimas priklauso nuo aplinkybių.
Mes siūlome platų paslaugų, kuriomis galite naudotis, spektrą. Be to, mes suteikiame galimybę naudoti įvairias klientų aptarnavimo aplinkas internete, elektronines programas (toliau - aplinka). Surinktų asmens duomenų apimtis priklauso nuo to, kokiomis konkrečiomis paslaugomis ar aplinkomis naudojatės, kokie duomenys yra būtini šioms paslaugoms teikti, kokiu mastu mums perduodami duomenys šiam tikslui (pvz., paslaugų sutartis, paslaugų prenumerata, naudotojo registracija ir t.t.) ir kokį sutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis jūs davėte. Rinkdami duomenis, mes laikomės principo, kad reikia surinkti kuo mažiau duomenų, t. y. rinkti tik tokius duomenis, kurie yra būtini tikslui pasiekti.
Pavyzdžiui, jei prisijungsite ir užsisakysite ,,Pro narystę'' ar įsigiję mėnesinį abonementą, mes galime rinkti ir naudoti daugumą žemiau nurodytos informacijos. Jei Jūs užsiregistruosite mūsų Platfomoje tik dėl žiūrimų transliacijų, mes rinksime informaciją ribotai.
Informacija, kurią galime rinkti yra:
Identifikacinė informacija, tokia kaip vardas ir pavardė, gimimo data ir asmens kodas.
Kontaktinė informacija, tokia kaip elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir gyvenamosios vietos adresas. Mes galime įrašyti Jūsų korespondencijos adresą, jeigu į mus kreipiatės.
Mokėjimai ir finansinė informacija, tokia kaip banko kortelės rūšis, numerio dalis, galiojimo pabaigos data, registruotas adresas arba PayPal sąskaitos duomenys, banko sąskaitos numeris, mokėjimo informacija.
Bet kuri kita informacija, suteikta registracijos mūsų svetainėje metu, prisijungiant prie mūsų Paslaugos arba užsakant mūsų papildomas Paslaugas. Mes taip pat galime įrašyti Jūsų informaciją, kai Jūs pranešate apie problemą mūsų svetainėje, specialių pasiūlymų metu, arba Jums dalyvaujant konkurse.
Naudotojo informacija, kurią Jūs suteikiate tyrimo tikslais (reitingai, atsiliepimai, atsakymai į užklausas ir kiti prašymai), į kurią Jums nebūtina atsakyti.
Stebėjimas ir informacija apie pageidavimus, tokia kaip informacija apie Jūsų apsilankymus mūsų svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant, IP adresu, informacijos srautu (vaizdo seansų patirties informacija (stebėjimas); žiūrimumo istorija (įrenginys, laikas)), su įrenginiu susijusia informacija (interneto ryšio kokybė/tipas, laikas, kai įrenginys buvo įjungtas / išjungtas), vietos duomenimis ir kitais ryšio duomenimis, nesvarbu, ar to reikia mūsų pačių atsiskaitymo tikslams, ar ne, taip pat resursais, prie kurių turite prieigą. Mes taip pat renkame informaciją Jums naudojantis svetaine slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba. Naudodami ,,videosportas.lt'', mes taip pat galime rinkti informaciją apie Jūsų naudojimo ar žiūrėjimo įpročius, kaip antai:

 • kokios rūšies programas žiūrite;
 • kaip naudojatės paslaugomis, pavyzdžiui, programos sustabdymas, programos praleidimas, persukimas į priekį ar atgal;
 • ar išsisaugote transliacijas, kad galėtumėte jas žiūrėti vėliau;
 • ar praleidžiate reklaminius skelbimus, jei jie pasirodo;
 • pirkimai, kuriems teikiate pirmenybę, pavyzdžiui, reakcijos į reklaminius skelbimus ar reklamines kampanijas.

Mes galime papildyti informaciją, kurią gauname iš Jūsų, ir informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis viešai prieinama informacija apie Jus, taip pat informacija, kurią mes gauname iš trečiųjų asmenų arba per slapukus ar panašius įrenginius. 
Šioje Privatumo politikoje asmeninė informacija reiškia informaciją, kuri gali būti naudojama Jums identifikuoti. Neasmeninė informacija yra informacija, kurios negalima naudoti Jums identifikuoti. Mes galime rinkti, naudoti, perduoti arba atskleisti neasmeninę informaciją bet kokiems tikslams.
Jūs turite teisę neatskleisti jokios Jūsų asmeninės informacijos, bet mūsų prašoma asmeninė informacija yra būtina mums, kad galėtume teikti Paslaugas. Jei neturėsime mums reikalingos informacijos, mes negalėsime teikti savo Paslaugų.
Atkreipkite dėmesį, kad tik Jūs atsakote už asmens duomenų, kuriuos pateikiate mums, teisingumą ir išsamumą.

Tvarkymo nauda, tikslas ir teisinis pagrindas

Bet koks asmens duomenų tvarkymas visada turi būti pagrįstas. Todėl Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik konkrečiu teisiniu pagrindu ir konkrečiam tikslui. Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami teikti Paslaugas ir suprasti savo klientų poreikius. Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi keturiais teisiniais pagrindais, kurie yra:

 • Duomenų tvarkymas sutarties vykdymui arba siekiant atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį;
 • Duomenų tvarkymas teisinės prievolės įvykdymui;
 • Duomenų tvarkymas sutikimo pagrindu;
 • Duomenų tvarkymas teisėto intereso pagrindu.

Toliau paaiškinsime, kaip ir kokiu konkrečiu teisiniu pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymas vykdant sutartį

Asmens duomenų tvarkymas vykdant sutartį yra būtinas, kad galėtume užtikrinti tinkamą su Jumis sudarytą sutarties vykdymą arba atlikti veiksmus, kurie yra reikalingi prieš sudarant sutartį su Jumis. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

 • Jūsų ar Jūsų atstovo tapatybei nustatyti;
 • mokėjimo patvirtinimui;
 • teikti Jums mūsų Paslaugas ir padėti naudotis Paslaugomis bei pašalinti gedimus;
 • užtikrinti, kad mūsų Svetainės turinys Jums ir Jūsų įrenginiui būtų pateikiamas pačiu efektyviausiu būdu;
 • pateikti Jums informaciją apie užsakymą ir sąskaitas faktūras;
 • susisiekti su Jumis dėl prenumeratos, paskyros ar Paslaugų pirkimo;
 • pranešti apie Paslaugų pasikeitimus;
 • dėl atsakomybės ir apsaugos, kylančių iš teisinių reikalavimų ar procesų (įskaitant sutarties pažeidimą ir/ar duomenų, susijusių su skola, perdavimą asmenims, įgaliotiems tokius duomenis tvarkyti (teisininkams, skolų išieškojimo įmonėms ir pan.);
 • įvykdyti iš Jūsų sutarties kylantį finansinį įsipareigojimą, vėlavimo atveju pateikti informaciją apie Jus ir Jūsų skolas (vardas, pavardė, asmens kodas, skolos suma, uždelsimo laikas, kreditorius ir kt.) kredito informacijos paslaugų teikėjui, kitų mokėjimų nevykdymo duomenų bazės tvarkytojams ir (arba) skolininkams, tuo atveju, jei reikalavimas būtų perleistas naujam kreditoriui. Duomenys bus perduoti atitinkamiems subjektams paskelbimo tikslais. Likvidavus skolą, turite teisę reikalauti, kad anksčiau minėti subjektai nutrauktų asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų tvarkymas teisinės prievolės įvykdymui

Teisinės prievolės įsipareigojimų vykdymas apima tokį duomenų tvarkymą, kurį esame įpareigoti atlikti pagal įstatymą. Jei duomenų tvarkymas reikalingas teisinei prievolei įvykdyti, nei Jūs, nei mes negalime nuspręsti dėl tokių asmens duomenų tvarkymo. Pavyzdžiui, mes privalome atskleisti arba dalytis Jūsų asmenine informacija, jei toks asmens duomenų atskleidimas yra reikalingas tam, kad įvykdytume bet kokį teisinį įsipareigojimą, reglamentą, teisinį procesą ar vyriausybės reikalavimą (žr. „Jūsų informacijos atskleidimas“).

Duomenų tvarkymas sutikimo pagrindu

Sutikimas yra jūsų savanoriškas ketinimų pareiškimas, kurį galite bet kada atšaukti. Gavus Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad:

 • leistumėme Jums naudoti mūsų programas socialinei žiniasklaidai, atsižvelgiant į tai, kad jas pasirenkate pagal savo saugos nustatymus;
 • siųstume Jums tiesioginius pranešimus su prenumeruojamu turiniu;
 • profiliuotume rinkodaros tikslais;
 • rinkodaros tikslais gautumėte asmeninius pasiūlymus iš videosportas.lt, o kai kuriais atvejais siunčiame ir savo partnerių pasiūlymus (žr. Jūsų informacijos atskleidimas), el. paštu, SMS, telefonu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis tam, kad:
  • teiktume pasiūlymus, naujienas, informaciją, produktus ar paslaugas, kurių prašote iš mūsų arba kurios, mūsų nuomone, gali Jus sudominti;
  • Jūsų patirtis naudojantis Paslaugomis būtų asmeniškesnė, atsižvelgiant į Jūsų naudojimą ir žiūrėjimą, pavyzdžiui, rekomenduoti kitus sporto programas bei kitą turinį, kuris gali Jus sudominti, arba tinkinti skelbimus pagal Jūsų pomėgius.

Duomenų tvarkymas teisėto intereso pagrindu

Teisėtas interesas – tai toks duomenų tvarkymas, kuris nėra būtinas sutarties vykdymui, bet kurį norime atlikti siekdami pagerinti savo Paslaugas, suteikti Jums geriausią klientų patirtį ir valdyti savo verslo riziką. Teisėtas interesas, visų pirma, yra pusiausvyra tarp Jūsų ir mūsų teisių. Norime, kad naudojimasis Paslaugomis ir klientų aptarnavimas būtų kuo paprastesnis ir patogesnis Jums, o tokio rezultato pasieksime tvarkant Jūsų asmens duomenis. Todėl turime teisėtą interesą, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais:

 • atlikti apklausas, siekiant pagerinti Jūsų sąveiką su Paslauga;
 • įrašyti ir saugoti telefono skambučius, siekiant gauti šiuos balso įrašus, siekiant patikrinti mūsų ir Jūsų pateiktas deklaracijas ar sandorius bei geresnes paslaugas;
 • siųsti Jums mūsų naujienlaiškį, kuriame gali būti naujienų apie naują turinį, pasiekiamą VideoSportas platformoje, arba kitos informacijos apie Paslaugas, kuri, mūsų nuomone, gali Jus sudominti, ir taip galėtume suteikti Jums geriausią patirtį naudojantis mūsų paslaugomis. Atkreipiame dėmesį, kad naujienlaiškio prenumeratos visada galite atsisakyti paspaudę žinutėje esančią prenumeratos atsisakymo nuorodą arba atsisakę prenumeratos Videosportas platformoje.

Mums reikia papildomo duomenų tvarkymo, kad sumažintume savo verslo riziką, įvertindami klientų riziką ir bendrą patikimumą, todėl turime teisėtą interesą tvarkyti jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • įvertinti ir užkirsti kelią galimai komercinei rizikai ar nuostoliams teikiant Paslaugą;
 • atlikti kredito patikrinimus.

Kadangi būtinybė tvarkyti asmens duomenis teisėto intereso pagrindu kyla ne tiesiogiai iš teisės aktų ar sutarties, tačiau tuo pačiu ir nereikia išankstinio Jūsų sutikimo, dėl šios priežasties nutarėme, kad Jūs visada galite susisiekti su mumis ir prašyti paaiškinimų ar pateikti prieštaravimą dėl atsisakymo tvarkyti duomenis bet kuriuo iš aukščiau nurodytų tikslų.

Profiliavimas

Profiliavimas reiškia bet kokią automatinio asmens duomenų apdorojimo formą, kurią sudaro asmens duomenų naudojimas įvertinant tam tikrus aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, o būtent analizuojant ar nuspėjant fizinio asmens profesinę patirtį, ekonominę padėtį, sveikatą, asmeninius pageidavimus, interesus, patikimumą, vietą ar judėjimą.
Mes galime naudotis profiliavimu kreditingumo nustatymo tikslais, marketingo tikslais, taip pat norėdami suasmeninti Jums teikiamas paslaugas, remiantis teisėtu interesu, vykdant sutarties sąlygas arba Jūsų prašymu besiruošdami sudaryti sutartį arba esant Jūsų sutikimui.

Kur ir kaip ilgai mes saugojame Jūsų asmens duomenis

Visa Jūsų suteikta informacija laikoma saugiuose serveriuose. Visi mokėjimai užkoduoti naudojant industrijos standarto technologijas. Jeigu Jums suteiktas (arba Jūs pasirinkote) slaptažodis, kurio pagalba Jūs galite prisijungti prie mūsų svetainės, esate atsakingas už šio slaptažodžio neatskleidimą. Raginame Jus niekam neatskleisti šio slaptažodžio. Esant galimybei, po kiekvieno prisijungimo, prašome atsijungti nuo visų įrenginių, kurie yra vieši arba kuriais dalinamasi. Jeigu grąžinate arba parduodate įrenginį, kurio pagalba jūs galėjote žiūrėti mūsų Paslaugas, pirmiausia turite atsijungti ir atjungti įrenginį. Jeigu Jūsų slaptažodis arba įrenginys yra nesaugūs, arba Jūs neatsijungėte arba neatjungėte įrenginio, paskesni naudotojai gali gauti prieigą prie Jūsų paskyros ir asmeninės informacijos.
Informacijos perdavimas internetu dar nėra iki galo saugus. Nepaisant visų mūsų dedamų pastangų, mes negalime garantuoti Jūsų informacijos saugumo ir negalime prisiimti atsakomybės dėl neteisėtos prieigos prie šios informacijos. Jūs savo rizika pateikiate informaciją mūsų svetainėje. Atsižvelgiant į tai, kad mes turime prieigą prie Jūsų informacijos, mes naudojame griežtus metodus ir saugos priemones stengdamiesi užkirsti kelią neteisėtai prieigai prie Jūsų informacijos.
Jūsų asmeninė informacija nebus apdorojama ilgiau, negu tai yra būtina. Pratęstas saugojimo terminas gali būti pagrįstas jūsų sutikimu, nurodytas Jūsų sutartyje arba nustatytas galiojančių teisės aktų.

Perdavimas trečiosioms šalims

Informacija, kurią gauname iš Jūsų, gali būti perduota ir laikoma už Europos ekonominės erdvės ribų (EEE). Ją taip pat gali apdoroti mums arba vienam iš mūsų tiekėjų dirbantis personalas, veikiantis už EEE ribų. Toks personalas gali apdoroti Jūsų užsakymą, apmokėjimo detales ir paslaugų vykdymą. Įvesdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su tokiu perdavimu, saugojimu ir tvarkymu. Mes imsimės visų būtinų veiksmų, kad užtikrintume saugų Jūsų duomenų tvarkymą laikantis šios privatumo politikos. Taip pat duomenys gali būti perduodami, kai trečioji šalis užtikrina tinkamą apsaugos lygį, yra sertifikuota pagal patvirtintas sistemas arba yra įstatymų numatytos saugaus perdavimo sąlygos. Jūsų prašymu galime pateikti daugiau informacijos apie tai, kurie duomenys perduodami trečiosioms šalims.

Jūsų informacijos atskleidimas

Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją bendrovėms, kurios priklauso „Bitė“ įmonių grupei, kad minėtosios bendrovės teiktų informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios gali Jus sudominti. Mes arba minėtosios bendrovės gali susisiekti su jumis dėl reikiamos informacijos elektroniniu paštu, laišku, telefonu ar SMS pranešimu. Bendrovės, priklausančios „Bitė“ įmonių grupei, turinčios prieigą prie Jūsų asmens duomenų, laikosi Privatumo politikoje įtvirtintos praktikos.
Mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją tretiesiems asmenims, jei turime pagrįstą pagrindą manyti, kad informacijos atskleidimas reikalingas šiais atvejais:

 • jei mes parduodame arba perkame bet kokį verslą ar turtą, mes galime atskleisti Jūsų asmeninę informaciją būsimam verslo ar turto pirkėjui arba pardavėjui;
 • jei trečiasis asmuo įsigyja TV Play Baltics arba esminę jos turto dalį, asmeninė informacija apie TV Play Baltics  vartotojus bus perduodamo turto dalis;
 • jei mes privalome atskleisti Jūsų asmeninę informaciją arba ja pasidalinti, kad būtų vykdoma bet kokia teisinė prievolė, taisyklė, teisinis procesas ar valstybinės institucijos prašymas arba kad būtų priverstinai vykdomos ar taikomos Bendros sąlygos, įskaitant galimų pažeidimų tyrimą. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis bendrovėmis ir organizacijomis, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir sumažinti kredito riziką, nustatyti neteisėtą ar įtariamą neteisėtą veiklą, saugumo trūkumą ar technines problemas, sutrukdyti ar kitaip užkirsti kelią tokiai veiklai ar problemoms.

Mes galime naudoti surinktą informaciją stebėjimui, kaip naudojamasi mūsų Paslaugomis, kad padėtume sau pagerinti mūsų teikiamas Paslaugas, ir mes galime pateikti tokią surinktą informaciją tretiesiems asmenims, kaip antai turinio paslaugų teikėjams, su kuriais mes dirbame, arba reklamos teikėjams. Surinktoje informacijoje nėra asmeninės informacijos
Mes taip pat galime pasitelkti trečiuosius asmenis bendroves, kad teiktų paslaugas mums, pavyzdžiui, teiktų infrastruktūros ir IT paslaugas (įskaitant, be kita ko, duomenų saugojimą ir duomenų siuntimo (transliacijos) kokybės stebėjimą), atliktų (tvarkytų) kredito kortelių sandorius, teiktų vartotojų aptarnavimo, reklaminio pobūdžio paslaugas, rinktų skolas, analizuotų ir gerintų duomenis, taip pat teiktų paklausimus vartotojams ir atliktų kitas statistikos duomenų analizes. Šios bendrovės gali turėti prieigą prie Jūsų informacijos, kad galėtų teikti savo paslaugas. Mes neleidžiame šioms bendrovėms naudoti ar atskleisti Jūsų asmeninės informacijos, išskyrus teikti paslaugas, kurių mes prašome.
Jei nenorite gauti mūsų naujienlaiškio prenumeratos, Jūs galite bet kuriuo metu pakeisti nustatymus puslapyje „Mano paskyra“. Galite pasirinkti ir gauti rinkodaros pasiūlymus skirtingais socialinės žiniasklaidos kanalais per reklamas ir/arba galite pasirinkti rinkodaros pasiūlymų teikimą informaciniais biuleteniais, telefonu, SMS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jūs taip pat galite įgyvendinti šią teisę parašydami mums adresu duomenuapsauga@videosportas.lt. Atkreipiame dėmesį, kad Jūs negalite atsisakyti tam tikros mūsų siunčiamos korespondencijos, pavyzdžiui, pranešimų apie Jūsų sąskaitoje atliktus sandorius arba Jūsų užsakytų Paslaugų atnaujinimus.
Komunikacija per įvairius socialinės žiniasklaidos kanalus per reklamas: pavyzdžiui, kai kurios trečiųjų šalių svetainės ir programos leidžia mums pasiekti savo vartotojus internetinėmis reklamomis ir parodyti mūsų pavadinimus ir paslaugas, siųsdami privatumo apsaugos identifikatorių trečiajai šaliai. Privatumo apsaugos identifikatorius reiškia, kad originalią informaciją (pvz., el. pašto adresą ar telefono numerį) paverčiame reikšme, kad originali informacija nebūtų atskleista. Trečioji šalis palygina privatumo apsaugos identifikatorių su savo duomenų bazėje esančiais identifikatoriais ir atitiktis bus tik tada, jei su mumis ir trečiąja šalimi naudosite tą patį identifikatorių (pvz., el. pašto adresą). Jei yra atitikimas, mes galime pasirinkti, ar siųsti Jums nurodytą reklaminį pranešimą toje trečiosios šalies svetainėje ar programoje. Jūs galite bet kuriuo metu galite atsisakyti puslapyje „Mano paskyra“.
Komunikacija per informacinius biuletenius, telefoną, SMS ar kitomis elektroninėmis priemonėmis: galite atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos spustelėję el. laiško poraštėje esančią nuorodą „Atsisakyti“, galite atsisakyti ir telefoninių pokalbių metu, kai gaunate SMS ar galite pasirinkti, kokią rinkodarą norite gauti puslapyje „Mano paskyra“.
Pranešimai: naudodamiesi tam tikromis paslaugomis ar produktais, galite pasirinkti gauti pranešimus. Kai kuriose įrenginių operacinėse sistemose būsite automatiškai įtraukti į pranešimus. Jei vėliau nuspręsite, kad nebenorite gauti šių pranešimų, galite juos išjungti naudodami mobiliojo įrenginio nustatymų funkciją.

Jūsų Videosportas paskyros sujungimas su Jūsų socialinės žiniasklaidos paskyra

Jūs galite susieti savo paskyrą su socialinės žiniasklaidos paskyra, pvz., paskyra socialinio tinklo „Facebook“ svetainėje. Jei nuspręsite susieti savo socialinės žiniasklaidos paskyrą su mūsų Paslaugomis, mes rinksime tam tikrą informaciją apie Jūsų socialinės žiniasklaidos paskyrą, ir tokia informacija gali būti naudojama aukščiau nurodytu būdu.
Čia galite tvarkyti tai, ką bendrinate su mūsų Paslaugomis per „Facebook“ paskyrą arba visiškai pašalinti paskyrą čia: https://www.facebook.com/settings/applications/app_details/?app_id=1053787064952684.
Mes neatsakome už paslaugų, kurios mums nepriklauso, turinį arba už informaciją, kuria dalinatės arba kurią siunčiate naudodamiesi tokiomis paslaugomis. Jei naudojatės trečiųjų asmenų paslaugomis, Jūs turėtumėte perskaityti jų privatumo politiką, kad išsiaiškintumėte, kaip jie tvarkys iš Jūsų surinktą informaciją.

Prieiga prie kitų puslapių

Kai kuriais atvejais mūsų svetainėje gali būti nuorodų į/iš kitų svetainių, kurias valdo partneriai, reklamos tiekėjai arba dukterinės įmonės. Informuojame, kad šios Svetainės turi savo privatumo politiką, už kurią mes nesame atsakingi. Prašome perskaityti jų privatumo politikos nuostatas prieš suteikiant bet kokią asmeninę informaciją.

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmenine informacija:

 • turėti prieigą prie informacijos apie Jus. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome su Jumis susijusią informaciją, ir, jeigu taip, gauti prieigą prie asmeninės informacijos, taip pat informacijos, kuri numatyta teisės aktuose;
 • taisyti netikslius duomenis apie Jus;
 • į informacijos ištrynimą, tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tokie duomenys nebėra būtini, arba, jeigu tokios informacijos tvarkymas buvo atliekamas esant Jūsų sutikimui, bet Jūs tokį sutikimą atšaukėte ir nebeliko teisėto pagrindo informacijai tvarkyti;
 • į apdorojimo apribojimą, pavyzdžiui, kai mes analizuojame, ar turite teisę į informacijos ištrynimą;
 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums suteikėte ir kuriuos mes tvarkome esant Jūsų sutikimui arba remdamiesi sutartimi ir automatiškai, visuotinai naudojamu ir lengvai nuskaitomu formatu ir Jums turint teisę perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui;
 • prieštarauti Jūsų asmeninės informacijos tvarkymui, kuris yra grindžiamas teisėtais interesais, įskaitant profiliavimą, nebent mes įrodysime, kad yra teisėti pagrindai duomenų tvarkymui; arba teisę pareikšti prieštaravimus dėl tiesioginės rinkodaros tikslų, įskaitant profiliavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara;
 • panaikinti savo sutikimą bet kuriuo metu, nepažeidžiant tvarkymo teisėtumo, pagrįsto anksčiau duotu sutikimu prieš jį atšaukiant;
 • nebūti subjektu, kurio atžvilgiu priimami sprendimai remiasi tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, kuris sukelia teisines pasekmes, susijusias su Jumis ar kitaip Jums daro įtaką.

IP adresai ir kiti parametrai

Mes galime rinkti informaciją apie Jūsų kompiuterį, įskaitant, jei tokia informacija yra prieinama, Jūsų IP adresą, operacinę sistemą, platformą, programą, grotuvo versiją, naršyklės rūšį, taip pat ryšio spartą ir interneto paslaugų teikėją, įrenginio tipą, prekės ženklą, modelį, žiniasklaidos prieigos kontrolės adresą dėl mūsų sistemos administravimo ir ataskaitų apie surinktą informaciją mūsų reklamos teikėjams teikimo. Tai statistiniai duomenys apie mūsų vartotojų veiklą internete ir būdas, kuris neidentifikuoja jokio asmens.
Dėl tam tikrų teikiamų Paslaugų mes taip pat patikrinsime Jūsų gyvenamąją vietą, naudodami Jūsų IP adresą ir patvirtindami Jūsų mobiliojo telefono numerį, atsiųsdami Jums patvirtinimo kodą, kurį turite užpildyti, kai baigsite registraciją.

Mūsų Privatumo politikos pasikeitimai

Visi būsimi pakeitimai, kuriuos atliekame Privatumo politikoje, bus skelbiami šiame tinklapyje, kuris nurodytas aukščiau. Jūs taip pat būsite informuoti apie pakeitimus elektroniniu paštu vadovaujantis Bendrų sąlygų nuostatomis. Visi pakeitimai įsigalioja nedelsiant, išskyrus esamiems abonentams, kuriems pakeitimai taikomi praėjus 30 dienų nuo jų paskelbimo, jeigu nenurodyta kitaip.

Teisė pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijai

Jūs turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia jūsų teises ar įstatymus.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Videosportas vidaus duomenų apsaugos pareigūną, galite kreiptis ir užduoti klausimus dėl Jūsų asmens duomenų politikos ir praktikos. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai yra šie:
Chemijos g. 15, 51332 Kaunas, nurodant „Duomenų apsaugos pareigūnas”, el. paštas: duomenuapsauga@videosportas.lt

Slapukų naudojimo politika ir bendrosios sąlygos

Norėdami sužinoti daugiau, susipažinkite su mūsų Slapukų naudojimo politika per Videosportas, tai pat Videosportas sutarties sąlygomis.
Ši Privatumo politika įsigalioja 2021 m. lapkričio 27 d.

„TV Play Baltics“ Privatumo politika PDF